News

Koncerty wracają. Znów będziemy mogli tańczyć przy muzyce na żywo

Koncerty wracają. Znów będziemy mogli tańczyć przy muzyce na żywo

Imprezy masowe wracają. Limity wyłącznie dla niezaszczepionych

Jednym z najważniejszych podpunktów wymienionych w rozporządzeniu jest ten, dotyczący limitu uczestników. Jak możemy przeczytać, organizator wydarzenia zobowiązany będzie do:

  • udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50 procent liczby miejsc przy udziale nie więcej niż 250 osób. Co istotne, do limitu nie będą się zaliczały osoby zaszczepione na Covid-19,
  • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa,
  • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.

Robert

27 maja, 2021

No comments

Comments are closed.

UA-125104601-1